Kérdések-válaszok

Ügyfeleink kérdezték

Ügyfeleinknél tett látogatások során tapasztaljuk, hogy számos kérdés nyitva maradt előttük. Minden ügyfelünket és leendő ügyfelünket meglátogatjuk legalább fél évente, amikor minden kérdésre személyesen válaszolunk. Azonban előfordulhat, hogy akkor ott nem merült fel egy kérdés, de mégis szükségünk lenne információra. Az alábbi kérdésekkel találkozunk a legtöbbet, így ezeket leírtuk, reméljük segítenek Önöknek! Amennyiben maradt még kérdése kérem írjon nekünk és felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Megkérdezne egy szakértőt?

Néhány kérdés és egyszerű válasz

Szerződő: a biztosítás ura, aki saját személyében megköti a szerződést,  de emellett őt terhelik a szerződésből eredő főkötelezettségek is (díjfizetés). A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek vannak nála.

Biztosított: nem minden esetben esik egybe a szerződő féllel. A biztosított hordozza a biztosítási érdeket, neki fűződik ugyanis érdeke ahhoz, hogy a biztosított vagyontárgy vagy személy épségben maradjon. Őt elsősorban jogosultságok illetik meg, de van egy közlési kötelezettsége a biztosító felé.

Kedvezményezett: az a személy, akit a biztosítási szerződésben külön megneveznek, mint a teljesítést követelhető személy. Neki csak jogai vannak. A biztosítási esemény bekövetkezése után Ő kapja a pénzt.

A biztosítási tartam az az időtartam, amely a tényleges kockázatviselés kezdetétől a biztosítási szerződés megszűnéséig tart. Erre az időtartamra kalkulálják a biztosítási díjat.
A biztosítási szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén a biztosítási szolgáltatás jár.

A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell a biztosító részére bejelenteni. Kárigényt nyújtunk a biztosítónak, amit az összes szükséges irat beérkezésétől számított 30 napon belül elbírál, majd a biztosító teljesít. Ügyfeleink ezekben esetekben kérhetik tanácsadóink segítségét, természetesen ingyen.

Pénzünket egy megtakarításos szerződés esetén befektetési egységben tartják nyilván (ez tulajdonképp egy darabszám). A befektetési egységeink különböző befektetési alapokban vannak, ahol az árfolyamok adják a darabszám értékét. Tehát a szerződésünk aktuális értéke a darabszám megszorozva az árfolyammal.
A biztosítási összeg az a szerződésben  meghatározott összege, amelyet a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító fizet a szerződésben megnevezett kedvezményezettnek (hiányában az örökösnek).
Megtakarítási biztosításoknál használt fogalom. Ez összeg, amelyet a szerződő akkor kap, ha a lejárati idő előtt megszünteti biztosítását. Általában a biztosítók ezt a befizetett összeg százalékában fejezik ki. Sajnos ez mindig alacsonyabb mint a befizetett összeg, mivel ezek a termékek hosszú távra szólnak, egy hosszú távú cél szolgálnak.
Olyan életbiztosítás, amely, megtakarítási részt tartalmaz. A biztosító a biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét, az ügyfél által kiválasztott, elkülönítetten kezelt eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel.
Fontos hangsúlyozni, hogy az ügyfél választja ki, hogy milyen alapba mekkora összeget helyez. Ebben a kérdésben a biztosító mindössze havi befektetési jelentésekkel szolgálnak, valamint igénybe vehető egy árfolyamfigyelő szolgáltatás, amely segítséget nyújt a veszteségek elleni védekezésben.
A biztosítás köthető határozott, fix időtartamra, ekkor tartamos biztosításról beszélünk. Valamint köthetünk egész életre szólóan is, amely szerződésnek nincs fix lejárata, ez a whole life típusú szerződés.

Megkülönböztetjük a szerződéseket a díjfizetés alapján is. Itt alapvető különbség, hogy folyamatos díjas szerződés esetén a teljes tartam alatt kell a biztosítási díjat fizetni, illetve egyszeri díjas szerződés esetén az ügyfél egyetlen díj megfizetését vállalja a szerződés teljes tartama alatt, amit az ügyfél döntésének megfelelően a biztosító befektet.

A teljesköltség-mutató (TKM) az unit-linked szerződések bonyolult költségstruktúráját (kezdeti költségek az első 2-5 évben, alapkezelési díj, és a többi) egyetlen számmá alakít, ezért a szerződéskötés előtt az összköltségek mérlegelésénél, illetve a termékek kizárólag költségszempontú összehasonlításánál szolgál segítségül.
Főszabályként a biztosító a tartam végén fizeti ki a befektetési egységek aktuális értékét. Azonban van mód arra is, hogy a tartam vége előtt megszüntessük a szerződést, de ekkor csak a pénzünk egy részét fizeti vissza a biztosító. Ez veszteséges lehet számunkra.
Ezek a biztosítások, megtakarítások hosszú távon nyereségesek jellemzően (10-20 vagy annál több év), mert rövidtávon a hozamok a biztosítási szerződés költségeit nem feltétlenül tudják ellensúlyozni. A másik ok, hogy befektetésünket, főleg rendszeres díjas termék esetén, kis havi összegekkel indítjuk, ami még kis hozamot képes termelni, azonban 5-10. évben már kellően nagy tőke gyűlik össze, hogy a hozamok is megnőjenek.
Szerződés a lejáratkor magától megszűnik és ebben esetben az ügyfél a befizetett összeget, valamint a hozamokat is megkapja.

Azonban ha idő közben meggondolja magát az ügyfél akkor megszüntetheti a szerződését. Ebben az esetben sajnos nem tudja befektetési egységeink aktuális értékét felvenni, hanem csak egy költségekkel csökkentett összeget utal a biztosító. Ezt az értéket az aktuális érték százalékában a biztosító már a szerződéskötéskor közli az ügyféllel. Ha az ügyfél ekkor meggondolja magát és azt mondja mégsem szeretne ilyen biztosítást kötni, akkor kötvény kézhezvételét követően 15-30 napig felmondhatja a szerződést, amikor a költségek levonása utána a teljes összeget visszakapja a biztosítótól.

A biztosítási szerződésekre vonatkozó kamatadó- és járulékfizetési kötelezettség, illetve az adójogi keretek az aktuális szabályozás függvényében változhatnak. Erről részletes tájékoztatást személyesen tudunk Önnek nyújtani.

Általánosan azt mondhatjuk, hogy a biztosító szolgáltatása adómentes kockázati biztosítások esetén.
Megtakarítási biztosításokból származó kamatjövedelem a 10. év után kamatadómentes. Ha korábban szeretnénk a pénzünkhöz jutni, akkor SZJA és EHO fizetési kötelezettségünk van.

Vállalkozások esetén is létezik adómentes és adóköteles díjfizetés is. A biztosító szolgáltatása ezekben az esetekben is főszabály szerint adómentes.

Nyugdíjbiztosítások esetén a magánszemélyek által kötött szerződésekhez állami támogatás is igénybe vehető, adójóváírás formájában. Ennek mértéke az éves befizetett díj 20 %-a, maximálisan évente 130 000 Ft. Ez az összeg az adókedvezményekkel csökkentett adóalap után számított adó erejéig vehető igénybe. Tehát ha nincs olyan befizetett adónk, amely után az adójóváírást igénybe tudnánk venni, akkor sajnos ettől az állami támogatástól elesünk.
Amennyiben valamilyen oknál fogva a biztosító a nyugdíjbiztosítási szerződés kapcsán a tartam végénél korábban teljesít az igénybevett adójóváírást 20%-kal magasabb összegben kell az állam részére visszafizetni.

Befektetési kockázat: ezt minden esetben az ügyfél viseli, hiszen mindenki maga választja meg, hogy milyen eszközalapba fekteti a pénzét.

Árfolyamkockázat: amennyiben a választott eszközalap a befizetéseitől eltérő devizában meghatározott eszközöket is tartalmaz, akkor merülhet fel.

Mielőtt szerződést kötünk határozzuk meg, hogy mekkora a kockázatvállaló képességünk. Ebben kérje ki szakértők tanácsát!

A biztosítók általában különböző kockázatú eszközalapokat kínálnak. Amikor választunk az eszközalapok között figyelembe kell venni, hogy a magasabb hozamot biztosító alapok nagyobb kockázattal járnak, ezért bizonyos időszakokban az elért hozam akár negatív is lehet. Ez a kockázat úgy csökkenthető, hogy több eszközalapba helyezzük el a pénzünket.

Mindig vegyük figyelembe, hogy ezek a biztosítások hosszú távon lesznek nyereségesek, hiszen kis összegű befizetésekkel kezdjük meg a tőke összegyűjtését, ami majd a hozamokat fogja nekünk hozni. Tehát mindig gyűjtögetéssel kezdünk és utána jöhet a hozamok bezsebelése.

Célszerű a futamidő során az eszközalapok összetételét időről időre felülvizsgálni, hogy azok mindig a saját kockázatvállalásunknak és céljainknak megfeleljen.

Olyan ügyfeleinknek ajánljuk akik, hosszú távra indítanának befektetést, amit saját maguk is szívesen kezelnének egy magasabb hozam reményében.

Akik biztonságos, fix hozamú, illetve rövid távú befektetéseket keresnek azok ne válasszák a Unit Linked alapú biztosítás-megtakarítási formát.

“Ahhoz, hogy bármilyen értékes célt elérj,
először el kell határoznod: MEGTESZEM, BÁRMIBE IS KERÜL! “
(Andrew Matthews)
“Az élet olyan ,mint egy kártyajáték. A kiosztott lapok adottak, de ahogy játszod őket, az szabad akarat”
Dzsavaharlál Néhru