Project Description

Hogyan tarthatjuk meg kulcsfontosságú embereinket?

A vezetők megfelelő motiválása kulcskérdés lehet egy vállalat sikeres működésének szempontjából, továbbá fontos kérdés, hogy munkavállalók mennyire lojálisak a vezetőkkel szemben. Úgynevezett Kulcsember programokkal növlhető a motiváció és a lojalitás.

Kulcsember programunkkal azonban középtávon tudunk a juttatások körében megoldást nyújtani a tulajdonosi kör, és a vezetők számára komoly összegű javadalmazások költséghatékony és versenyképes elhelyezésével.

Ez a program ötvözi a rendszeres és az eseti jutalmazás lehetőségét, versenyképes befektetési lehetőségekkel, kockázati biztosítási védelemmel, alacsony költségszerkezettel és adózásbeli előnyökkel. Növeli a lojalitás nagyságát, ha gondoskodunk munkavállalóink anyagi és egészségi biztonságából.

 

Előnyök

A Kulcsember biztosítás előnye, hogy az adott kis- és középvállalkozás működésének fenntartásában:

  • kulcsfontosságú szerepet játszó vezetőkre, illetve alkalmazottakra egyaránt megköthető,
  • akiknek tartósan vagy rövid távon megváltozott munkaképessége miatt vállalkozásában keletkező veszteségeit – a rájuk, mint biztosított személyekre kötött élet- és balesetbiztosítással – jelentős mértékben csökkentheti.
  • A kiválasztott munkavállalókra kötött Kulcsember programnál a szerződések biztosítási védelemben részesítik az adott dolgozókat, de a szerződésekben elhelyezett összegek felett a vállalat rendelkezik.
  • hét eszközalap áll rendelkezésre, melyek különböző kockázati szinteket képviselnek. Az eszközalapok között bármikor, bármilyen arányban átválthatóak a befektetések.
  • A Lojalitás Program keretében a vonzó befektetési lehetőségeken felül bónusz szolgáltatásokat is teljesít.
  • A biztosító részéről magánszemély részére történő haláleseti kifizetés szolgáltatási összege a vonatkozó jogszabályok értelmében örökösödési illetékmentes kifizetés az összeg nagyságától és a kedvezményezett személyétől függetlenül.
  • A biztosítási díj megfizetésekor a munkavállalónak jövedelme nem keletkezik, tehát nem kell sem személyi jövedelemadót, sem tb-járulékot fizetni.
  • A munkáltató (kifizető) által a magánszemély javára kötött teljes életre szóló kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás díj a díjfizetés időpontjában teljes egészében költségként elszámolható, így a befizetett díj a díjfizetés évében csökkenti a munkáltató (kifizető) tárgyévi adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a biztosított magánszemély jogviszonya a Tao tv. által elismert körbe tartozik.

A Kulcsember programot szerződésként gazdasági társaságok tulajdonosai és munkavállalói számára az alábbiak figyelembevételével ajánljuk:

  • Közép-hosszútávra. Nyugdíj megtakarítási céllal, akár az Önkéntes Nyugdíj Pénztár kiváltására is alkalmas lehet, hiszen az életbiztosításként befizetett díjak után nem kell a vállalkozásnak adót fizetnie, míg az Önkéntes Nyugdíj Pénztári befizetéseket 49,98% járulékfizetési kötelezettség terheli.
  • Kiegészítő baleseti biztosításokkal teljes körű védelem alakítható ki hosszútávon, mely indokolja a szerződés kockázati életbiztosításként történő elindítását, és a díjak költségként való elszámolását a cég részéről.

Egy Kulcsember program mind a gazdasági társaságok munkatársai számára, mind magánszemélyek számára jelentős előnyöket tartalmaz, mellyel előre tervezhetővé válik a jövő, és egyúttal átsegíthet váratlan, előre nem látható események bekövetkeztekor kialakult anyagi nehézségeken is. Így nyújt komplex védelmet a munkaadók, és munkavállalók számára is.

 

Milyen kockázatokra terjed ki a biztosítás?

A Kulcsember Program életbiztosítási szerződés, amely azt jelenti, hogy a szerződésen megnevezett biztosított személy (aki vagy a vállalat vezető tisztségviselője, vagy munkavállalója) halála esetén a biztosító szolgáltatási kifizetést teljesít a haláleseti kedvezményezett javára. A haláleseti kifizetés történhet balesetből, vagy betegségből történő halál esetén az alapszolgáltatás részeként.

Balesetből, vagy betegségből eredő halál esetén: a garantált haláleseti biztosítási összeg és az aktuális eszközérték a már jóváírt bónuszokkal együtt kifizetésre kerül.

Amennyiben az ügyfeleink igénylik, a haláleseti biztosítási összeg egyedileg, biztosítottanként az egyéni élethelyzetnek megfelelően szabadon választható. A szerződés kiegészíthető további kockázati biztosítási elemekkel. A biztosítási védelem összetételének és mértékének módosítása szabadon, költség nélkül és bármikor megvalósítható, így a szerződés azonnal a megváltozott körülményekhez igazítható.

SZEMÉLYES TANÁCSADÁST KÉREK >>