Project Description

A fejlett gazdasági környezettel rendelkező országokban a munkavállalók 50-55 %-a rendelkezik a munkaadók által nyújtott különféle biztosítási szolgáltatásokkal. Természetesen a munkavállalókról való gondoskodás nem csak a munkaadók feladata és felelőssége, minden személynek saját szükséglete, hogy a maga családja jövőjéről, anyagi biztonságának megteremtéséről gondoskodjék.

Egy cég a gazdasági eredményességén felül akkor válhat igazán sikeressé, ha munkavállalóiról az anyagi megbecsülésen túl, felelős munkáltatóként is gondoskodik. A törődésnek, az odafigyelésnek egyik leghatékonyabb és legnépszerűbb formája lehet a csoportos élet-, baleset,- és betegségbiztosítás.

Ezt a biztosítási formát nem csak a vállalatok alkalmazhatják, hanem egyéb szervezetek, például egyesületek, sportkörök, klubok is megköthetik a tagjaik részére.

A csoportos élet-, baleset,- és betegségbiztosítás a legnehezebb pillanatokban nyújt segítséget a munkavállalóknak (biztosítottak) és családtagjaiknak, ezzel is bizonyítva számukra azt, hogy munkáltatójuk (szerződő) az anyagi juttatásokon túl is kifejezi a megbecsülését.

Munkáltatói előnyök

  • A csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítási csomag kitűnő megoldást nyújt arra, hogy mint munkáltató kedvező áron, a jogszabályok által biztosított lehetőségeket kihasználva, szabályos körülmények között, értékes többlet-juttatást nyújtson munkavállalóinak.
  • A csoportos élet-, baleset,- és betegségbiztosítások a vállalatnak a munkavállaló iránt érzett felelősségét, gondoskodását fejezik ki, s ezzel, az anyagi megbecsülésen túl, növelik a dolgozó kötődését a vállalathoz. Segít a céghez vonzani és megtartani a minőségi munkaerőt.
  • A munkavállalókra kötött biztosítások díja – a munkavállalók illetve az alkalmazottak hozzátartozóinak kedvezményezettsége esetén – a munkáltató részéről költségként elszámolható juttatásnak számít; a kockázati élet- és baleset-biztosítások, valamint a betegségbiztosítások díját nem terheli sem az adó-, sem pedig a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség.
  • A biztosítók által kínált rugalmas konstrukció lehetővé teszi azt is, hogy az eltérő munkakörben dolgozó munkavállalók egymástól különböző biztosítási szolgáltatásban részesüljenek. Így lehetőség van arra is, hogy Ön, mint munkáltató a menedzsmentről és a magasan képzett szakemberekről kiemelt szinten gondoskodjék, s tudásukat a hagyományostól eltérő módon, akár egyedileg is elismerje.
  • A munkáltató a három biztosítási alaptípus – a kockázati életbiztosítás, a baleset- valamit a betegségbiztosítás – számtalan variációja közül választhat. Ezek a biztosítások egymással kombinálhatóak, így alakítható ki a cég igényeinek leginkább megfelelő biztosítási csomag.
  • A csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás kedvezőbb díjjal köthető meg, mint az egyénileg fizetendő biztosítások. Egy hasonló biztosítási összeg esetén, kedvezőbb áron, csökkentett kockázati tényezők mellett valósítható meg a védelem; annak

Munkavállalói előnyök

  • A megfelelően összeállított biztosítási csomag a munkavállaló számára hatékony védelmet biztosít a legkülönbözőbb veszélynemek esetére,
  • baleset, betegség esetén a munkavállalónak egy tragédia esetén az örökösöknek, kedvezményezetteknek gyors anyagi segítséget nyújt,
  • A kockázati élet- és balesetbiztosítások, valamint a betegségbiztosítások díja adó- és járulékmentes juttatásnak számít, csakúgy, mint a biztosítási eseményekre járó szolgáltatások biztosítási összegei.
SZEMÉLYES TANÁCSADÁST KÉREK >>